Haderslev RC Modelflyveklub gennem 60 år

Haderslev Modelflyveklub blev stiftet i 1954 af en lille flok 10- 11 årige drenge der var kammerater i det daglige, her begyndte nogle at bygge DMI’s små svævemodeller, og snart var alle med. Da vi alle var meget unge, fik vi en lidt ældre til at tegne klubben for os, samt til at sørge for, at vi blev tilknyttet KDA, som også dengang var samlingsforening for alt hvad der bevægede sig i luften. I løbet af sommeren 1954, viste det sig, at det var en god ide vi havde fået, interessen for modelflyvningen i Haderslev viste sig at være rimelig stor, og snart blev vi en stor flok. De første par år fløj vi kun med svævemodeller, og her var DMI’s modeller Baby, Perry 75, Viktory, Skymaster m.fl. de mest populære. Her var vi så heldige, at den enes far havde en kombineret legetøjs- og hobbyforretning, hvor vi kunne købe de nødvendige dele, samt byggesæt fra DMI. Vi fik hurtigt en tilladelse fra militæret til at benytte ekserserpladsen til vor hobby, og her var god plads til at flyve med fritflyvende svævemodeller.

Dag på ekserserpladsen i 1955

Linestyret modeller anno 1958

Linestyret modeller anno 1958

Vi fik dog rimeligt hurtigt mulighed for at anskaffe de første gløderørs motorer, som var noget lettere at have med at gøre, og som også kørte mere pålideligt. Motorer var for det meste OS, Vebra og Cox, samt flere andre gode mærker. Modeller var igen fra DMI, men hurtigt begyndte vi at konstruere vore egne modeller, hvoraf flere blev bygget af vore venner i hele landet. Vi var hurtigt så mange, at klubben kunne leje et kælderlokale på Christiansfeldvej, lige over for kløften, her byggede vi på liv et løs, samt lavede vore egne propeller af bøgetræ, hvilket også var nødvendigt, idet der gik mange til. I denne periode fik vi også af Haderslev Kommune lov til at flyve med vore linestyrede modeller i Kløften, hvor der den gang var anlagt en orkestergrav i den østlige ende. Denne orkestergrav fløj vi hen over, og nogle af os landede da også i denne, en enkelt model forvildede sig også derned, men kravlede selv op igen, det var på det tidspunkt hvor vi fløj med Viking 2,5 cm3, med gummipropeller. I linestyring gjorde klubben sig hurtigt bemærket ved vore nationale konkurrencer. I de første mange år afholdt KDA sommerlejr på Vandel Flyveplads, hvor flyvevåbenet stillede telte og lader til rådighed for en meget stor flok børn og voksne hvert år.

Her fra klubben var vi mange med på disse lejre, de første år tog vi turen til Vandel på cykel, vore fly sendte vi med fragtmand til Vandel. Det er svært at beskrive de gode stunder vi havde på Vandel med gode kammerater fra hele landet, men utroligt sjovt havde vi det. På Vandel blev der de første år kun fløjet med svævemodeller, chukglidere og linestyrede modeller, og heldigvis havde flyvevåbenet opstillet telte til os, hvor vi kunne reparere vore fly, for der blev i løbet af en uge brugt megen tid på at lappe, samt til at bygge de små chukglidere. Når det gjaldt brændstof til vore linestyrede modeller, fik vi sendt tromler med metanol, æter, petroleum og olie til Vandel, og blandede selv til vort forbrug.

Gamle Hansen blev tørstig på Vandel

I linestyring blev vi fra Haderslev Modelflyveklub førende i ”stunt” kunstflyvning, og var dette i mange år. Flere af vore medlemmer fra dengang flyver stadig linestyring og er trendsættere i denne form for modelflyvning. I starten af 1960 fik vi så startet på flyvning med radiomodeller, og dette var bestemt en prøvelse i tålmodighed, vore modeller var ikke problemet, disse blev bygget om vinteren, og var så klar til foråret, så kom vore problemer, nemlig vort radioudstyr, senderne var ikke så slemme, men de første modtagere var med radiorør, som var meget følsomme, og knækkede ved blot den mindste forkerte landing. Samtidig var de 9 volts annodebatterier der skulle til meget tunge, og skulle fastgøres meget forsvarligt for ikke at rasere modellen indvendig ved en lidt hård landing.

I starten af vor periode med radiostyrede modeller var det således, at modellerne skulle håndtrimmes inden første flyvning, dette gav mange sjove oplevelser, idet modellen skulle kastes af en hjælper, mens piloten så skulle styre med de ubehjælpelige sendere vi kunne købe dengang. Ved de første højvingede modeller var dette ikke så svært, men da vi startede op med de lavvingede modeller, var dette et stort problem, modellerne skulle kastes ret nøjagtigt, og med ret stor kraft, men hvor skulle men holde modellen??, dette blev dog kun en kort periode. Vort udstyr blev dog langsomt bedre, vi fik anlæg med tonerelæer, hvilket vil sige, at modtagerne var udstyret med tonerelæer, som ved mindste fejl, som kunne være rust, rystelser eller forkert indstilling ikke virkede. Samtidig var det således, at man ikke kunne bruge højderor og motor samtidig idet de kørte på forskellige systemer, trim af højderor foregik ved at man havde en ekstra servo der flyttede højderorsservoen, ”besværligt”, men nogle blev rigtig gode til at bruge ”bang/bang” anlæggene som de blev kaldt.

I midten af 1960 fik vi så de første propitiornalanlæg stort set som vi kender dem nu, så herefter blev flyvningen noget lettere, og sikre, idet disse anlæg var mere stabile. Med radiostyrede modelfly, blev klubben også hurtigt kendt i hele landet, klubben havde nogle gode piloter, der klarede sig godt. Midt i tresserne blev vi så efter mange gode år på ekserserpladsen opsagt af militæret, så vi måtte ud og finde nye pladsmuligheder, så i den periode fløj vi på en mose mellem Genner og Rødekro, indtil vi i 1966 fandt en velegnet plads i Arnitlund, hvor vi kunne flyve med radiomodeller, og linestyringsfolkene fik en plads på en mark lidt uden for Haderslev. Vi var heldige til pladsen for radiostyring at få foræret en skurvogn fra Haderslev Andels Boligforening, som kunne bruges som klubhus, og fra samme boligselskab fik vi billigt en gammel selvkørende cylinderklipper, som vi havde meget fornøjelse af.

På denne plads i Arnitlund havde vi en del meget gode og hyggelige år, da vi startede på pladsen, var der luftledninger i begge ender, som var til en del gene, men elselskabet var så venlige, at nedlægge ledningerne i den ende hvor vi havde vort klubhus, så vi var fri for at skulle lande under disse. En anden spændende del på pladsen, var, at der var et rimeligt kraftigt levende hegn langs den en langside af banen, som mange af os kom i slagsmål med, og hegnet vandt hver gang. Efter nogle rigtig gode år på denne plads, hvor flere af os måtte transportere os selv og modeller på scooter eller cykel, måtte vi igen se os om efter en ny plads, idet man begyndte at placere nogle gigantisk store elforsyningsmaster for enden af pladsen. Og det var på daværende tidspunkt vi fik mulighed for gennem et af vore medlemmer, Christian Jacobsen, hvis far ejede området at leje den plads, som vi nu er på, men inden flytningen var vi flere der havde uønsket kontakt med de store master. Samtidig med at dette skete i 1974, blev vi enige med linestyringsfolket om, at klubben skulle deles, således at der herefter var en linestyringsklub, der beholdt det gamle navn, og radiostyringsdelen blev så døbt Haderslev RC Modelflyveklub, som stadig er navnet.

Linestyringsdelen var meget lille, og de havde svært ved at finde ordentlige pladser, og da medlemmerne efterhånden flyttede fra byen, gik denne klub stille og roligt i sig selv. Opstarten på vor nye plads på den gamle udtørrede Slivsø gav os en masse arbejde, men da klubben var rimelig stor, og alle gav en hånd med, blev vi stort set færdigetableret i 1974. Allerede i 1975, kunne vor gamle skurvogn som vi havde med fra Arnitlund ikke mere, og vor cylinderklipper blev også et større problem, hvilket vi prøvede at dispensere for i form af selvkørende haveklippere spændt op med snore, så de selv kunne stå og køre omkring en pæl, men dette var jo ikke holdbart.

Vi fik så i starten af 1975 tilladelse til at bygge vort første klubhus, og her fik vi sponsoreret træmateriale fra et større snedkerfirma i Haderslev, og af klubbens medlemmer og familie fik vi også mange gode materialer, vi fik sammenstykket et rimeligt godt hus, med toilet og rindende vand. Efter at vi var færdige med klubhuset søgte vi Haderslev kommune om tilskud til klubhuset, samt om at få kommunen til at holde græsbanen.

Klubhus fra 1975

Vi var heldige, Haderslev kommune kvitterede med, at give os et tilskud på. Kr. 15.000,00 til huset, samt bevilgede græsslåning i alt fremtid, såfremt der ikke kom politiske spareplaner, dette har vi så nydt godt af indtil 2011, hvor de opsagde græslåningsaftalen, men gav et tilskud på kr. 7.000,00 til en ny plæneklipper. Grunden til vi fik tilskud til klubhuset var, at klubben havde vist vilje til selv at skaffe pengene til huset. Fra 1975, fløj vi opvisning til mange byfester, samt havde nogle virkelig store publikums arrangementer på vor nye plads, her gjorde vi meget ud af PR arbejde, således, at dette kunne trække folk til. Vi stoppede dog efter en årrække med at flyve til byfester, idet vi skønnede, at der var for stor risiko herved.

For at få strøm til disse arrangementer, måtte vi leje rimelig store og dyre generatorer, så i 1987, blev vi enige om, at skulle vi have blivende strøm til klubhuset, hvilket så blev bestilt og installeret til alles store tilfredshed. Til disse stævner fik vi så også stor hjælp af henholdsvis piloter fra Tyskland, Holland og herhjemme fra. Disse piloter kom med en stor alsidighed af modeller, og uden dem kunne vi ikke have gennemført disse arrangementer, idet klubbens egne medlemmer havde nok at se til med parkering, billetter, samt salg af øl, vand, kaffe, kage, samt pølser og is. Disse arrangementer blev en så god økonomisk gevinst for klubben, at vi i 1992 kunne opføre et helt nyt klubhus uden at skulle låne hertil.

Nyt klubhus fra 1992

Det samme gælder, da vi i 2011 fik besked på, at Haderslev kommune ikke længere kunne slå græs for os. Her blev vi så nødt til, at opføre et nyt redskabsrum, samt indkøbe en større græsslåmaskine, igen uden at skulle låne hertil. Det skal nævnes, at hver gang vi har skullet opføre klubhuse, eller lave større vedligeholdelsesarbejder, har vi aldrig manglet arbejdskraft, stort set alle vore medlemmer har været til rådighed når dette var nødvendigt, det er klubsånd. Medlemmer fra Haderslev RC Modelflyveklub har gennem tiden i stort antal været med på de sommerlejre, som RC Unionen har medvirket, først en god årrække på Stauning, hvor vi i starten fik lov til at flyve på startbanen, og efterfølgende på en meget let jordbane.

Sommerlejr med hygge og fællesspisning på Egeskov

Herefter flyttede sommerlejren til Egeskov Slot, hvor vi også havde nogle rigtig gode lejre i nogle år, indtil man ikke længere ønskede at have os der. Herefter fulgte nogle meget gode og hyggelige lejre hos Nuserne i Grindsted, hvor klubben i et par år havde fleste deltagere. Da også denne lejr blev lukket, besluttede vi i klubben at afholde vor egen interne klubsommerlejr, hvor dog vore nærmeste klubber også kunne være med, dette blev så stor en succes, at lejren er kommet for at blive. Medlemmer fra klubben har altid været flinke til, at tage ud til fremmede arrangementer, hvilket gør, at vi normalt ikke har problemer med at få fremmede piloter med til vore arrangementer.

Klubben vil i år markere sit 60 års jubilæum sammen med vort kammeratskabstræf sidste weekend i juni, hvor vi også inviterer de klubber vi normalt samarbejder med, samt et par tyske klubber, som vi tidligere havde meget med at gøre. De sidste åringer, har klubbens medlemmer også kastet sig over indendørsflyvning, og med stor succes, dette gør vi sammen med Skibelund Modelflyveklub, som er meget aktive på dette område. Denne aktivitet betyder også et større socialt samvær, som for os alle har stor betydning. Denne indendørs flyvning gør også, at der er aktiviteter hen over vinteren, hvor vi ellers normalt byggede vore modeller. Et virkelig gode disse år, er, at man stort set kan få alle former for modeller i næsten flyveklar stand, samtidig med, at vore radiodele også er til at købe for en pris hvor alle kan være med.

Optakt til storstævne i 1986 samt klubbens første stormodeller

Gunnar Frandsens flotte Mosquito og 2 medlemmer fra starten i 1954

Efter 50 års medlemskab af klubben bliver man æresmedlem. De nuværende æresmedlemmer består af Kaj Robert Hansen, som var med til at stifte klubben, Christian Jacobsen og Hans C. Juhl, der begge har været medlem siden 1969, samt Per Forst der har været medlem siden 1973.

Haderslev Modelflyveklub blev stiftet af:
Iver Hübbe, Ernst Fryland, Calle Schønwald og Hans Jørgen Kristensen, første formand som var over 18 år var Svend Volden.

Tilbage i klubben fra 1954 er:
Kaj Robert Hansen